Vi i Datec har i flere år delt ut et bidrag til organisasjoner som utgjør en forskjell for ulike grupper i samfunnet som trenger hjelp. Dette er vårt bidrag til et varmere samfunn der flere skal få hjelp der det trengs.

Alle ansatte har fått muligheten til å nominere organisasjoner som på ulike måter bidrar til å hjelpe mange i ulike livssituasjoner som krever hjelp og støtte. Vi fikk inn veldig gode forslag til hvem som fortjener støtte, og det var svært vanskelig å velge blant disse. Hele Datec er allikevel enige om at årets mottakere er gode kandidater, og kunngjøringen ble møtt med unison applaus internt.

50.000 kroner deles ut også i år, og disse deles denne gangen likt mellom Matsentralen Norge og N.K.S. Veiledningssenteret for pårørende – Midt-Norge. Denne støtten er både en anerkjennelse for arbeidet som gjøres, og en direkte støtte til å hjelpe flere.

Matsentralen Norge:

Hvert 10.minutt kaster vi ca 7,5 tonn spiselig mat i Norge. På årsbasis utgjør dette 800 millioner måltider, bare i Norge. På verdensbasis blir kun 1/3 av all produsert mat spist. Verdens matproduksjon står for 24% av de globale klimagassutslippene, så en reduksjon av matsvinn vil gi svært positive miljøeffekter.

Matsentralen Norge er et nettverk av matsentraler som kobler sammen overskuddsmat fra matbransjen med ideelle organisasjoner som hjelper de vanskeligstilte. Formålet til organisasjonen er å bekjempe matsvinn og sosial fattigdom. Dette gjøres ved å ta imot overskuddsmat fra matbransjen og sørge for at den videreformidles gratis på en trygg måte til veldedige organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Matsentralen sørger for at 40.000 måltider deles ut gratis hver måned produsert av ingredienser som ellers ville blitt kastet. En svært viktig støtte til medmennesker i en vanskelig økonomisk situasjon, et viktig samfunnsoppdrag og som en bonus bidrar det til reduserte klimautslipp. Dette er bærekraft i praksis, og anda mer aktuelt enn på lenge grunnet økte levekostnader i samfunnet.

N.K.S Veiledningssenteret for pårørende i Midt-Norge:

Veiledningssenteret for pårørende er et gratis lavterskeltilbud til barn og voksne som er pårørende til rusavhengige, spillavhengige og psykisk syke i Trøndelag og Møre og Romsdal. Å være i relasjon til en som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og påvirker hverdagen, derfor tilbyr de veiledning både individuelt, i grupper, over telefon, gå-samtaler og videosamtaler på Teams.

Med ønske om en magisk jul for alle!

Fra alle oss i Datec AS