Behovsrenhold og CleanPilot PLAN

Det snakkes mye om det som kalles behovsbasert renhold nå. Det brukes også en del ressurser på å få servicemedarbeiderne til å kun gjøre rent der det trengs, noe som er bra.  Men ofte er det slik at medarbeiderne selv må håndtere sesongsvingninger og andre kjente parametere som påvirker arbeidstiden.… read more →