Mer effektiv renhold med bruk av CleanPilot

Her er et stjerneeksempel på bruken av systemene våre i praksis: Iren Bringa på Høgskolen i Østfold har hatt Jonathan Clean og CleanPilot siden januar 2015. Hun startet med 27 brukere på CleanPilot, nå har hun redusert til 19. Hun har brukt systemet aktivt hele veien: Redusert på frekvenser for å… read more →