Velkommen til felles lederkonferanse for renholdsbransjen

Våren 2020 har blitt en utfordrende tid for verden. Covid-19 viruset har ført til stenging av skoler og arrangementer, store begrensninger i forhold til bevegelsesfrihet og samtidig skapt krevende utfordringer for oss i renholdsbransjen, enten vi er i privat eller offentlig sektor, leverandør av tjenester eller produkter/løsninger. Mange har også… read more →