Torsdag 15.mai arrangerte Datec og St. Olavs Hospital CleanPilot-dagen med ca. 50 deltakere. En sammensatt forsamling med representanter for både sykehus, kommuner, fylkeskommuner, rengjøringsbyrå og statelige institusjoner lot seg engasjere av CleanPilot-prosjektet på St. Olavs. Avdelingssjef Birgit Moen og planlegger Vigdis Bakken presenterte hvordan Driftsservice på St. Olavs for et par år siden gjorde en analyse hvilke planleggingsverktøy som ville være det beste for sykehuset. De landet på Jonathan Clean, og beskrev hvordan de gjennom de to siste årene har forbedret planleggingsarbeidet på renhold, og hva de har oppnådd.

Noen av punktene som ble nevnt var:

 • Vi kan forklare hvorfor tidene blir som de blir og bedre ta hensyn til spesielle utfordringer.
 • Vi har egne renholdstegninger, som vi håndterer og ajourfører i egen regi (ikke avhengig av å vente på andre).
 • Vi har oppnådd bedre kommunikasjon både internt og eksternt når det gjelder sammenhengen mellom renhold – økonomi – kvalitet.

Seksjonsleder Mette Sætervold fortalte deretter om hvordan CleanPilot-prosjektet ble gjennomført og hvordan renholdere, seksjonsledere og ledelse hadde opplevd dette. CleanPilot-prosjektet ble omtalt som en «Solskinnshistorie» der alt har gått bra. På spørsmål fra salen om hva som hadde vært den største utfordringen hadde Mette problemer med å komme på hva dette skulle være.

Vi har oppnådd bedre kommunikasjon både internt og eksternt når det gjelder sammenhengen mellom renhold – økonomi – kvalitet.

Blant de viktigste gevinster som ble nevnt var:

For renholderen:

 • CleanPilot krever lite opplæring.
 • CleanPilot er enkelt å bruke for renholder.
 • I prøveprosjektet har flere vikarer brukt vikarpader med så si ingen opplæring.

For Seksjonsleder:

 • Enkelt å gi beskjeder til renholdere.
 • Kvalitetssikrede renholdsplaner til enhver tid
 • Et godt grunnlag for å gi informasjon til kundene

Ledelse:

 • Enkelt å oppdaterte planer til renholder
 • Avdekker raskt avvik mellom renholdsplan og rombruk/endret bruk av rom
 • Sikrer riktig leveranse av renhold til rett tid
 • Gir oversikt over utført tilleggs ordrer som smitterenhold og akutt renhold gi informasjon til kundene

I tillegg til St. Olavs presentasjon av prosjektet hadde Datec et kort minikurs i hvordan CleanPilot brukes for renholder og leder. St. Olavs stilte opp med både renholdere og teamledere, som hadde vært med i prosjektet. De fleste benyttet anledningen til få en prat CleanPilot-brukerne, og det var tydelig å merke at engasjementet var stort både hos brukerne og deltakerne på CleanPilot-dagen.