Nettverkssamlingene startet for to år siden for at våre brukere skal ha en mulighet til å dele informasjon og erfaringer angående våre produkter og tjenester med andre brukere i sitt nærområde. For å få best mulig utbytte av den verdien CleanPilot og Jonathan Clean kan gi, så er det fint å treffe andre for erfaringsutveksling.

Det er selvsagt gratis å delta på nettverkssamlingene, men du må selv dekke utgifter knyttet til reise og opphold. Vi har over tid lagt opp samlingene til å passe for både ledere og brukere av våre produkter, og mange finner det er spennende at både offentlig og privat sektor kan møtes for å diskutere renhold, renholdsplanlegging og drift.

Nettverksgruppene er sammen med DatecKonferansen blitt ett av de største faglige nettverkene innen renhold. Den store fordelen med at nettverksgruppene i Datec er regionale, er at deltagelse her senker terskelen for å snakke med «naboen» om renholdsfaglige spørsmål også utenfor møtepunktene. Nettverksgruppene styres lokalt og setter vanligvis sin egen møteplan og aktivitet. Datec er tilstede ved behov, men gruppene er i all hovedsak selvdrevne.

I Nettverksgruppene deltar både nye og erfarne kunder av Datec, og om du ikke har deltatt før så anbefaler vi vårens samling på det sterkeste. Dere vil alle få egen invitasjon til den lokale samlingen med det lokale programmet. I år har vi valgt å ha vårens nettverkssamling over to dager slik at vi får enda bedre tid og mulighet til å bli kjent med hverandre. Programmet vil variere litt i de forskjellige nettverksgruppene, men vil alle følge en nogen lunde felles mal.

  • Dag 1: Fire timer ordinær nettverkssamling. På kvelden arrangerer vertskapet en sosial samling med middag.
  • Dag 2: Faglig program med Datec. Informasjon om og gjennomgang av nyheter i GO 3.1.0 samt mulighet for å spørre om behov/utvikling/utfordringer.

Vi i Datec legger vekt på at dette skal bli to flotte dager både faglig og sosialt så denne gangen vil vi være representert med to av våre ansatte på alle nettverkssamlingene.

Datooversikt for nettverkssamlingen:                                      

  • Sykehusene på Østlandet: 31.01-01.02 (Tønsberg)
  • Nettverksgruppe Midt-Norge: 5-6.02 (Stjørdal)
  • Nettverksgruppe Østlandet: 13-14.02 (Oslo)
  • Nettverksgruppe Nord-Norge: 7-8.03 (Bodø)
  • Nettverksgruppe Sør og vest: 14-15.03 (Bergen)
  • Nettverksgruppe Innlandet: 20-21.03 (Elverum)

Sett av datoer og ta kontakt med oss for nærmere informasjon om nettverkssamlingene.