Fredag den 11.april ble det gjort stor stas renholderne i CleanPilot-prosjektet på St. Olavs med feiring og kake.
Datec overrakte kake med bilde av alle som var med i prosjektet, og en ekstra oppmerksomhet til de som har stått ekstra frem i media.

Prosjektet har vært svært vellykket og evalueringsrapporten fra prosjektet viser at CleanPilot gir store gevinster både for renholder, teamleder og staben.

Gratulerer!

Les evaluaringsrapporten fra St.Olav her