DEMO
Ring oss for tilbud: (+47) 72 88 72 88 - E-Post: info@datec.no

CleanPilot Konseptet.

Verdiskapning i alle ledd

Renholdsdrift med verdiskaping i alle ledd

Renhold utgjør en vesentlig del av FDV-kostnadene i et bygg, samtidig som riktig renhold er viktig og nødvendig for både helse, miljø og trivsel. Det stilles i økende krav til både kvaliteten og utførelsen av renholdet, samtidig stilles det krav til at den samme leveransen gjøres mer effektivt av hensyn til kostnader.

Transpararent dokumentasjon og kommunikasjon er viktige elementer for møte denne utfordringen. Kunden skal ha trygghet for at den avtalte leveransen blir levert, og enkelt kunne få dette dokumentert digitalt. Samtidig ønsker flere og flere en mer fleksibel leveranse med mulighet for endringer og tilleggsbestillinger.

CleanPilot konseptet tar utgangspunkt i at renholdskontrakten mellom leverandør og oppdragsgiver etableres på en digital plattform som gjør det enkelt både for leverandør og oppdragsgiver å felles løpende ha oversikt over status.

Transparent informasjon – Tilpassede verktøy

CleanPilot konseptet tar utgangspunkt i at renholdsleverandøren etablerer en tegningsbasert digital plan for renholdskontrakten i «skya».

Renholderne på kontrakten får lastet opp tegningsbaserte digitale planer i CleanPilot Go på sine nettbrett, og ser raskt hvilke rom som har ulike renholdsoppgaver, og hvilke tilleggsbestillinger og øvrige beskjeder fra arbeidsleder som gjelder dagens oppdrag.

Gjennom effektive og tilpassede funksjoner kan renholderen enkelt kvittere og registrere utførte oppgaver, avvik eller få tilgang til effektive hjelpefunksjoner som enten setter de kontakt med egen leder, intern-meldingstjenesten, eller smartinstruksjoner som veiledere til hvordan ulike oppgaver skal utføres, eller tilgang på f.eks produktark.

Arbeidsleder kan på sin side følge og støtte den enkelte medarbeider gjennom CleanPilot Go appen enten gjennom omorganisering av ressurser, meldingstjenesten eller «Gulelapper»-funksjoner. Automatiserte funksjoner for oppsett og gjennomføring av INSTA-kontroller med blant annet mulighet for å sette enkle «test deg selv» øvelser for renholderne. Med CleanPilot Go er det nå effektivt for en arbeidsleder å håndtere både kundeforespørsler, bestillinger og kommunikasjon direkte med kunde.

CleanPilot Direct er leverandørportalen for Key Account Manager eller Renholdsleder. Webportalen gir «live» data og full oversikt over den løpende leveransen i hver av prosjektene Key Account Manager eller Renholdsleder har ansvaret for. Gjennom såkalte dashboards kan ulike KPI-er settes opp til å vise status knyttet til ulike forhold ved leveransen, som f.eks. utførte standardoppgaver, bestillinger, avvik, Instakontroller m.m.

Med CleanPilot Direct kan Key Account Manager eller Renholdslederer organisere prosjektene og følge opp disse prosjekt for prosjekt eller kunde for kunde. Gjennom CleanPilot Direct kan man sette opp kundetilganger i CleanPilot Value, slik at kunden selv kan få brukertilgang til egne bygg.

tablet_comm2

tablet_comm2
CleanPilot Value er webportalen for kunden. Webportalen gir kunden tilgang på det leverandøren ønsker å tilgjengliggjøre. Kundeportalen gjør det enkelt for kunden å se status for leveransen, gjennom f.eks fargekodede tegninger, dashboards eller rapporter.

Kunden kan settes opp med standard meny med forhåndsdefinerte bestillingsoppgaver, som forenkler bestillingsprosess både for kunde og leverandør.

Kunden kan også selv ta ut forhåndsdefinerte rapporter, følge status gjennom Dashboards, gi feedback gjennom meldingstjenesten

CleanPilot konseptet muliggjør en effektiv kommunikasjon og dokumentasjon for alle involverte i renholdsleveransen. Det skaper trygghet og forutsigbarhet. Med forståelig, «live» informasjon reduseres antall misforståelser og forglemmelser og det blir enklere å kommunisere i en hektisk hverdag.

CleanPilot konseptet gir også et enda bedre grunnlag for å optimalisere renholdsleveransen ved at både oppdragsgiver og leverandør løpende ser leveransen ut fra et felles transparent perspektiv, samtidig som renholderen blir ivaretatt og dyktiggjort gjennom å være involvert som en del av den digitale kommunikasjonen.

 

Vi kaller det verdiskaping i alle ledd!

Back to Top