Skjermflater er potensielle smittekilder for koronaviruset. Mange profesjonelle renholdere benytter iPad som et nødvendig verktøy (CleanPilot) for å sikre god dokumentasjon av oppgradert desinfeksjonsrenhold og smitterenhold. Det er derfor viktig å ha gode og riktige rutiner også for desinfisering av iPad-en.

I denne artikkelen gir vi deg de siste oppdateringene om kunnskapen rundt dette både fra Apple og forskningen på koronaviruset.

I nettmagasinet The Journal of Hospital of Infection er det publisert en rapport fra mars 2020 der analyser fra 22 studier viser at koronaviruset kan overleve på livløse overflater slik som metall, glass eller plast opp til 9 dager. 

Samtidig viser studien at viruset effektivt kan inaktiveres løpet av 1 minutt ved bruk av ulike desinfiserende middel som 62–71% etanol, 0,5% hydrogenperoksyd og 0,1% natriumhypokloritt. 

Du kan lese artikkelen her.

Senior produktutvikler Vivi Lindahl, hos Lilleborg, som er en av Datecs samarbeidspartnere, kan fortelle at Lilleborg har flere produkter som er effektive mot koronavirus. Godt og riktig renhold fjerner normalt over 99% smuss, inklusive mikroorganismer. Dersom det i tillegg er behov for desinfeksjon, har Suma Alcohol Spray, Suma Alcohol Wipes, Suma Bac D10, Clinell Sporicidal Wipe og Virkon S dokumentert effekt gjennom standardiserte EN-tester. 

Koronaviruset tilhører gruppen virus med membran, eller lukkede virus. Dette er heldigvis en virustype som lett lar seg ødelegge utenfor kroppen. Suma Bac er basert på kvartære ammoniumsforbindelser, mens Clinell Sporicidal Wipe og Virkon S er oksiderende midler med blant annet pereddiksyre. Klorin, som inneholder oksiderende natriumhypokloritt, er også effektiv mot koronasmitte. Felles for alle nevnte produkter er at dosering og virketid må overholdes. Som regel er dosering satt ut ifra bruk på en overflate uten synlig tilsmussing. Det er viktig å lese etikett og brukerinformasjon nøye. Informasjon om produktene ligger på vår hjemmeside www.lilleborg.no, sier Vivi Lindahl. Hun understreker også at med hensyn til bruk på ulike objekter, som f.eks. mobiler og nettbrett, må utstyrsprodusenten gå god for hva overflaten tåler av kjemikalier.

Apple har inntil nylig vært svært restriktiv med å anbefale noen form for bruk av sprit eller væske på iPaden. Dette blant annet fordi skjermen har vært innsatt fingeravtrykk-resistent oleofobt, oljeavvisende-belegg der man har risikert at rengjøringsprodukter og slipende materialer vil redusere belegget og kan skrape opp skjermen.

Den senere tiden har det vært gjort spesielle studier/laboratorieforsøk med fokus på hva som er mest skånsomt forhold til desinfisering av iPad.

Undersøkelsene viser gode resultater ved bruk av desinfiserende våtservietter på overflater forurenset med ulike bakterier (MRSA og VRE) Behandlingen gir vedvarende antibakteriell effekt og uten å forårsake skade selv etter gjentatte behandlinger. Les undersøkelsen her.

Apple har derfor – basert på disse studiene – oppdatert sine retningslinjer der de nå anbefaler å bruke klut med 70 prosent isopropanol eller desinfiserende våtservietter til å tørke av skjermoverflater på iPhone eller iPad.

Les Apples nye retningslinjene her.

Det må likevel understrekes at man fremdeles er i en tidlig fase ift til kunnskap om Korona viruset (COVID-19). I en artikkel fra Chemical & Engineering News beskrives kappløpet og status på hvordan det arbeides med å utvikle de mest effektive og sikre desinfeksjonsmidler mot Korona viruset (COVID-19).