Med sensorer til Sykehusnorge!

Forum for Sykehusrenhold er et årlig samlingssted for renholdsledere ved nesten alle sykehus i Norge. Denne samlingen fremmer erfaringsutveksling og gir inspirasjon til nytenking omkring det rent renholdsfaglige, samt ledelsesutfordringer. Årets program var variert og tettpakket av gode foredragsholdere for deltagerne. 

Som leverandør av CleanPilot konseptet til mange av sykehusene, er det både svært hyggelig og ikke minst viktig at Datec Norge er på plass som utstiller. Vi har hatt noen utrolig hyggelige dager med mange gode tilbakemeldinger på våre produkter. Selvfølgelig kommer det også utviklings- og forbedringsønsker og de tar vi gledelig med oss hjem. 

I år hadde vi på vår stand høyt fokus på CleanPilot Plan og på sensorer. Ved ankomst på hotellet tegnet vi opp konferanseavdelingen og planla denne i CleanPilot Plan. Dette gjorde at vi kunne kjøre live demo av sensorløsningen i lokalene rundt utstillingen. Alle som ønsket fikk selv sette opp og etablere sensorer, og det var fantastisk morsomt å se responsen på hvor enkelt og effektivt sensorer virker i CleanPilot.  Med en stor TV på standen kunne alle lett følge med på sensorene som ble satt opp og at de genererte aktivitet for renholderen, alt etter hva sensoren var satt opp til å gi informasjon om.  Uten unntak var alle imponerte over løsningen og det ble konkret sagt fra mange at dette MÅ vi ha. 

Med nyvinningene i CleanPilot Plan og CleanPilot Connect kan endelig renholdsorganisasjonene få reell støtte til å utføre behovsrenhold.  

Vi takker Sykehusnorge for tilliten de har gitt oss gjennom sin bruk av CleanPilot konseptet og takker for svært hyggelige dager i Nordens Paris.