Datec og Lilleborg har inngått et strategisk samarbeid om å selge og levere CleanPilot konseptet i Norge. Etableringen av Lilleborg som agent for CleanPilot gir Datec en samarbeidspartner som har god faglig kompetanse og et profesjonelt salgsapparat. For Lilleborg er Datec en attraktiv partner med fokus på renhold og digitale løsninger.

Sammen med Datecs eget salgs- og leveringsapparat, skal Lilleborg styrke og øke aktivitetene i det norske markedet.

Samarbeidet med Datec er en del av den digitale satsingen til Lilleborg som gir oss en mulighet til å videreutvikle Lilleborg sine digitale produkter og tjenester. Sammen har vi muligheten til å være med å endre måten renholdsbransjen jobber på og sørge for at både leverandør og oppdragsgiver av en reholdskontrakt får en bedre og mer effektiv hverdag, sier Karolina Henriksen, CEO i Lilleborg.

 

Les gjerne artikkelen i Renholdsnytt her.