Vi i Datec tar GDPR og ditt personvern på alvor

Med EUs nye personvernforordning (GDPR), skjer en positiv endring som gir deg mer kontroll over hvordan dine opplysninger håndteres, og større sikkerhet rundt dine personlige opplysninger. Vi i Datec tar som vanlig personvern på alvor, og har gjennomført mange aktiviteter for å forsikre oss om at vi er i henhold til regelverket som kommer, samt grep som forenkler prosessen rundt personvern for dere som kunder.

Her er noe av det vi har foretatt oss:

  • Engasjert ekstern juridisk bistand for kartlegging av status og behov for endringer for å møte nye krav.
  • Gjennomført internopplæring i GDPR for egne ansatte.
  • Utpekt personvernansvarlige i egen organisasjon og satt opp eget kontaktpunkt for disse.
  • Utarbeidet tekniske løsninger i CleanPilot for informasjon rundt personvern og innhenting og loggføring av samtykke.
  • Oppdatert vår personvernerklæring. Den finner dere her.
  • Oppdatert vårt avtaleverk med ny Databehandleravtale.
  • Utarbeidet Databehandleravtale med underleverandører som lagrer personopplysninger.
  • Distribuert informasjonsskriv til abonnenter av nyhetsbrev med mulighet for å slå av/på abonnement.

Vi i Datec ønsker å være best, også på sikker behandling av dine og dine ansattes personopplysninger.