Våren 2020 har blitt en utfordrende tid for verden. Covid-19 viruset har ført til stenging av skoler og arrangementer, store begrensninger i forhold til bevegelsesfrihet og samtidig skapt krevende utfordringer for oss i renholdsbransjen, enten vi er i privat eller offentlig sektor, leverandør av tjenester eller produkter/løsninger. Mange har også måttet endre på sine planer for våren, som igjen påvirker den kommende høsten.

Etter at InterClean i Amsterdam flyttet sitt arrangement til den 3.-6.nov, har Datec gjort løpende vurderinger på hvordan vi kan få arrangert en av bransjens største arrangementer i Norge, og et viktig samlingspunkt for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

Løsningen har blitt et spennende samarbeid med NFSR (Norsk Forening for Service og Renhold) om en felles konferanse den 8.-10. september.

Gjennom spennende og god dialog har vi kommet frem til et samlende arrangement som skal sette deltakere og leverandører i fokus med dagsaktuelle tema.

Programmet vil være variert med tema som innovasjoner og teknologi innen renhold, beredskap og smitte som viktige nøkkelord. Vi jobber nå med å samordne og bygge et felles program der vi vil ivareta mange av de ingredienser vi normalt har på Dateckonferansen:

  • Presentasjon av nyheter i CleanPilot
  • Beste praksis fra kunder
  • Minikurs/praktisk læring

Vi håper og tror dette vil bli en spennende og alternativ løsning på høstens konferanse og at dere setter av dato. Programmet og nettside er under utarbeidelse.

Hold dere oppdatert på www.dk20.no.