Med EUs nye personvernforordning (GDPR), skjer en positiv endring som gir deg mer kontroll over hvordan dine opplysninger håndteres, og større sikkerhet rundt dine personlige opplysninger. Vi i Datec tar som vanlig personvern på alvor, og har gjennomført mange aktiviteter for å forsikre oss om at vi er i henhold til regelverket som kommer, samt grep som forenkler prosessen rundt personvern for dere som kunder.

Her er noe av det vi har foretatt oss:

  • Engasjert ekstern juridisk bistand for kartlegging av status og behov for endringer for å møte nye krav.
  • Gjennomført internopplæring i GDPR for egne ansatte.
  • Utpekt personvernansvarlige i egen organisasjon og satt opp eget kontaktpunkt for disse.
  • Utarbeidet tekniske løsninger i CleanPilot for informasjon rundt personvern og innhenting og loggføring av samtykke.
  • Oppdatert vår personvernerklæring. Den finner dere her.
  • Oppdatert vårt avtaleverk med ny Databehandleravtale.
  • Utarbeidet Databehandleravtale med underleverandører som lagrer personopplysninger.
  • Distribuert informasjonsskriv til abonnenter av nyhetsbrev med mulighet for å slå av/på abonnement.

Vi i Datec ønsker å være best, også på sikker behandling av dine og dine ansattes personopplysninger.