DEMO
Ring oss for tilbud: (+47) 72 88 72 88 - E-Post: info@datec.no

CleanPilot NS INSTA 800
CleanPilot NS INSTA 800 er et unikt verktøy som gir nye muligheter for forenkling, effektivisering  og fleksibilitet i arbeidet med NS-INSTA 800. Sammen med kompetente personer i bransjen og brukere, har Datec videreutviklet CleanPilots unike tegningsbaserte grensesnitt til også å omfatte NS INSTA 800. Løsningen er banebrytende i markedet og bidrar til å øke forståelsen og bedre kommunikasjonen mellom leder, renholder og kunde også når det gjelder NS-INSTA 800.

4 banebrytende funksjoner

CleanPilot NS INSTA 800 inneholder 4 banebrytende funksjoner:

 1. Den er utviklet for at servicemedarbeideren skal forstå, lære og praktisere NS INSTA 800 på daglig basis, med bl.a. INSTA-meteret (et nytt begrep introdusert at Datec)
 2. Den gir kontrolløren en effektiv støtte fra start til mål:
  • Effektiv oppsett
  • Automatisk kontrollutvalg
  • Tegningsbasert oversikt over rommene som er valgt ut
  • Effektiv og fleksibel støtte i registreringsarbeidet
  • Ferdig-på-stedet funksjoner
 3. Den inneholder en unik mulighet for å administrere både offisielle og interne kontroller, der kontrollarbeidet enkelt kan deles mellom flere personer.
 4. Den inneholder analyseverktøy som bl.a tilbyr visuell presentasjon av resultatene gjennom tegninger, som gjør det enkelt å kartlegge og forstå i hvilke rom og objektgrupper som gir avvik i henhold til avtalt leveranse.
tablet_comm2

INSTA-meteret

-en unik og effektiv «feedback»-funksjon, som gir servicemedarbeideren umiddelbar og visuell tilbakemelding på om avtalt kvalitet er levert.

INSTA-meteret er en presentasjons-måte som automatisk beregner resultatene av et kontrollskjema og presenterer resultatet på gjennom enkle «speedometer» rett etter egenkontrollskjema er utfylt.

Praktisk kombikurs i NS INSTA800 og CleanPilot

Datec tilbyr kombinert og praktisk opplæring av NS INSTA 800 og CleanPilot. Kursene passer for alle som enten har forsøkt å innføre NS INSTA800 uten å lykkes og de som enten vurderer eller har bestemt seg for å ta det i bruk i egen organisasjon. Kursene krever ikke forkunnskap i hverken i NS INSTA 800 eller CleanPilot, og er ikke forpliktende i forhold til kjøp av CleanPilot.

Kursene er praktisk lagt opp og gjennomføres i Datecs nye kurslokaler som er komplett utrustet moderne teknolgi, ipader og ferdige testmodeller for praktisk testing av NS INSTA 800.

Kursene gjennomføres som 1 dagers kurs eller 2 dagers kurs:

1 dagers kurs kvalifiserer for kunnskapsnivå 1 og passer for ledere og renholdere som ønsker å få et overordnet innblikk i NS INSTA 800 og CleanPilot.

2 dagers kurs kvalifiserer for kunnskapsnivå 2 og passer for ledere og renholdere som ønsker å få et godt innblikk i NS INSTA 800 og CleanPilot. Gir grunnlag for praktisk enkel innføring NS INSTA 800 og CleanPilot i organisasjonen.

Vi samarbeider med RenConsult om kursene.

Meld deg på gjennom vår kurskalender

For de som ønsker å videreutvikle NS INSTA800 kompetansen og personsertifisere seg på kvalitetsnivå 3 og 4, kan dette gjøres gjennom kurser som tilbys av RenConsult.

Fra aktivitet til kvalitet

Kvalitetsrenhold får et større og større fokus i bransjen. Flere og flere går bort fra det tradisjonelle aktivitetsbaserte renholdet og over til kvalitetsbasert renhold.

NS INSTA 800 er den naturlige standard å benytte i denne sammenhengen.


NS INSTA 800 er et felles nordisk system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet.

Vi tror at alle vil vinne på å sette fokus på kvalitet og at CleanPilot NS INSTA 800 vil være et unikt verktøy for å utvikle organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne på NS INSTA 800, der både kunden, leverandøren og ikke minst servicemedarbeideren er ivaretatt.

kvaltiet_calendar

Back to Top