Siden 2006 har vi vært aktive i utviklingen av konferanser for renholdsbransjen. Vårt fokus har alltid vært å arrangere konferanser som fungerer som relevante arenaer for inspirasjon og nettverksbygging med digitale verktøy i sentrum. Nå er vi tilbake, med nytt navn og nytt konsept! 

STOLT HISTORIE 

I snart 20 år har vi arrangert konferanser i ulike formater. I begynnelsen fokuserte vi mest på egne kunder, med brukerseminar like mye som konferanse.  

Fra den første konferansen på Britannia hotell i 2006, med knapt 50 deltakere, samlet Datec Konferansen i 2018 hele 227 ledere fra hele bransjen. Under pandemien arrangerte vi bransjens første, og kanskje største, digital-konferanse sammen med NFSR med nesten 1 200 deltakere. 

De siste årene vi bygget en plattform for innovasjon og lederutvikling, som går på tvers av om du er en leder for renhold innen en offentlig organisasjon eller som privat leverandør, om du har kommet godt i gang eller står i startgropen på digitaliserings-reisen. 

NESTE NIVÅ KONFERANSE 

Nå er tiden kommet for å utvikle konferanse-konseptet til neste nivå. Siden forrige konferanse har vi hatt tid til å klekke ut nye ideer for å utvikle en enda mer relevant lederkonferanse for bransjen. De siste 3 årene har bransjen utviklet seg mye og det har vi også i Datec, både når det gjelder løsninger, kompetanse, flere kunder i flere nordiske land, og nye og viktige partnere. Sammen med våre partnere, og flere kunder på tvers i bransjen, skal vi nå løfte konseptet enda et hakk videre. 

NYTT NAVN – SAMME KVALITET 

Selv om Datec Konferansen har blitt en kjent merkevare for mange i bransjen, passer det nå å introdusere nytt konferansenavn: CleanPilot Konferansen.

CleanPilot er blitt et sterkt merkenavn i bransjen, og vil i mange sammenhenger fungere som en hub der ulike leverandørers digitalisering nyttiggjøres i renholdsplaner, planlegging og kostnadsføring. Det er derfor naturlig å bruke produktnavnet også i konferansesammenheng, når fokuset nå er på verdi som følge av digitalisering og nyttiggjøring av kunnskap. Bransjen endres fort, og vi må være med på endringsreisen. 

Jeg vil understreke at konferansen ikke handler om CleanPilot som produkt, eller at det er nødvendig at du som deltaker har en relasjon til produktet CleanPilot, eller være kunder av Datec, for å få godt utbytte av CleanPilot Konferansen.  

Vi skal lage en konferanse som er relevant for alle ledere i bransjen som ønsker å bli inspirert, bygge nettverk og utvikle sin egen kompetanse for å møte den digitale reisen som ligger foran oss. 

For oss i Datec, er det også viktig at konferansen blir et komplementært tilbud til de øvrige konferanser som tilbys i bransjen. Vi ønsker ikke å konkurrere, men å tilby en annerledes og mer leder-fokusert konferanse.  

STERKE PARTNERE PÅ LAGET 

Det er fortsatt vi som arrangerer konferansen, men vi søker bredde og forankring i bransjen, og denne gangen har vi derfor med oss seks sterke partnere som også bidrar til digitalisering i bransjen. Dette er partnere vi jobber tett med, og som vi vet har et sterkt fokus på å utvikle bransjen, både med nye innovasjoner og med å utnytte den teknologien som er her allerede.  

Partnere denne gangen er: Boss Europe, Bldng.ai, N3, Disruptive Technologies, Compax og Borago.

EN ANNERLEDES KONFERANSE 

Årets konferanse blir en annerledes konferanse på flere måter, blant annet med et veldig sterkt fokus på erfaring og verdiskaping.  Det er mange i bransjen som allerede har gjort mange erfaringer på den digitale reisen og disse ønsker vi å invitere spesielt til konferansen. Disse vil bidra sterkt med ekte erfaringshistorier både fra scene og gjennom nettverksbyggingen. I tillegg vil vi by på et svært solid utvalg av spennende foredragsholdere. Mange av disse er ikke så godt kjent for bransjen fra før, men samtidig veldig relevant i forhold til tematikken på konferansen. 

VALUEHUB – MED FOKUS PÅ ERFARINGSDELING 

ValueHub er en av nyvinningene i årets konferanse, der ingen får tenke leverandørmesse eller produkttilbud. Her har vi satt av et stort område tilrettelagt for mingling og samtaler, der kunder og leverandører møtes, med fokus på erfaringsdeling, kompetanseråd og muligheten for å dele med hverandre hvordan de jobber med årets fire tema: 

ØKT VERDI 

Vår visjon for denne konferansen er å vise hvordan bærekraft, endringsledelse, verktøy og innovasjon allerede skaper verdi i hele bransjen. Vi ønsker å synliggjøre, og inspirere, med ekte kundehistorier som høster stor verdi av teknologi og kompetanse som er tilgjengelig i dag. Når dere drar hjem fra denne konferansen er målet at alle skal kunne se muligheter i de verktøyene derer allerede har, eller har fått høre om via andre på konferansen, slik at dere tar med seg inspirasjon og kunnskap som kan bidra til å gjøre deres arbeidshverdag litt bedre. 

BRANSJENS BESTE LEDERKONFERANSE? 

Vi ønsker helt enkelt å skape bransjens beste lederkonferanse. Helt nye foredragsholdere, kundenes egne historier, ValueHub, og som vanlig et par overraskelser fra oss skal fylle overskriften «Bærekraftig endringsledelse med innovative verktøy» med meningsfylt innhold.  

Vi inviterer ikke til brukerseminar og utstillermesse, vi inviterer til to dager med fokus på hvordan vi sammen kan gjøre bransjen enda bedre. Dette gleder vi oss til, og mener alle bør kjenne sin besøkelsestid! 

PROFESJONELLE RAMMER – GOD PRIS 

I tradisjon tro investerer vi i profesjonelle rammer for våre konferanser. Lily Countryclub er perfekt med hensyn på beliggenhet, fasiliteter, god mat og service. Denne gangen har vi også steppet opp et hakk når det gjelder arrangør-kompetanse. For å sikre deltakerne en god pris, tar vi selv ansvaret for en betydelig del av regninga for denne konferansen. Vi ser på dette som en investering i bransjen. 

SETT AV DATOEN OG VÆR TIDLIG UTE MED PÅMELDING 

Min klare anbefaling er: «Sett av datoen nå, og ikke minst, vær tidlig ute med påmeldingen, siden det vil være begrenset antall plasser. Vi regner med at påmeldingen vil åpne i månedsskiftet april/mai». 

De som er nysgjerrige kan følge med på konferansens nettside der det løpende vil oppdateres med innhold og informasjon: https://cleanpilot.no/cleanpilot-konferansen/