Ring oss for tilbud: (+47) 72 88 72 88 - E-Post: info@datec.no

Jonathan Clean.

Gir den beste renholdsplanen!

Trygt å bruke – ivaretar alle i en optimaliseringsprosess

Jonathan Clean er et tegningsbasert kalkyle og planleggingssystem som har vært utviklet sammen med profesjonelle aktører både i privat og offentlig sektor i 15 år.

Verktøyet er laget for alle typer organisasjoner som ønsker å få kontroll på kostnader og planer på en effektiv og trygg måte, samtidig som både kunde, brukere og renholdere blir ivaretatt.

Jonathan Clean inneholder

Effektive verktøy for tegningshåndtering og romlister fra excel

Hurtigimport direkte fra IFC-tegninger

Hurtigeksport til CleanPilot – nettbrettløsningen

Arbeidsbeskrivelser

Tidskalkyler

Områdeplaner med automatisk områdeforelding

Kostnads- og ressurskalkyler

Rapporter og analyser

Metode – Normtall fra benchmarking gjennom mange år organisert i rommodeller som gjør det enkelt å lage nøyaktige hurtigkalkyler

Støtte for NS INSTA 800 kontroller

Jonathan Clean har et stort brukermiljø med mange brukere både innen offentlig og private sektor. Gjennom brukersamlinger og kurs vil du alltid møte noen som bruker verktøyet i nærheten av deg, og som vil kunne bli en gode sparringspartnere når du skal i gang.

Jonathan Clean hjelper deg å finne de beste løsningene

Jonathan Clean gir deg svarene på hvorfor tidene og kostnadene for de enkelte Prosjekt/bygg/rom blir som de blir. Siden Jonathan er et normtall-basert kalkylesystem bygget opp med objekter organisert i de 4 objekt-gruppene (Gulv, inventar, vegg, himling), vil du alltid få god forståelse for hvordan ytelser og tider beregnes.

I Jonathan Clean får du gode oversikter som gjør at du kan sammenligne (Benchmarke) det bygget du planlegger med andre tilsvarende bygg. Med Jonathan Clean sine analyserapporter kan du f.eks. få hjelp til å se forskjellene, og forstå årsakene til at en skole på 1 500 m2 koster mer å renholde enn en skole på 2 000 m2, slik at både brukere og renholdere forstår. Jonathan hjelper deg også til å finne tiltak og bedre løsninger som øker kvaliteten og reduserer kostnadene.

Komplimenterer FDV-systemet

Renhold er en av de viktige og mest kostbare områdene innen FDV. Med stadige utfordringer på kostnadsoptimalisering, vil derfor renhold et av de viktige områdene å ha god kontroll på. Likevel er det mange av de FDV-systemene som brukes, som har store begrensninger i å gi driftsorganisasjonen den nødvendige funksjonalitet, som skal til for å ivareta den krevende plan-, kalkyle- og drifts-prosess renhold er.

Jonathan Clean blir derfor ofte valgt som et komplementær verktøy til eksisterende FDV-system.

Jonathan Clean enkelt kan integreres med eller bruke de tegninger organisasjonen har fra før. Erfaringer viser at når Renholdsavdelingen benytter tegninger aktivt i sitt arbeid, vil endringer raskt oppdages og rapporters tilbake. Dette gir gode muligheter for å holde tegningsarkivet oppdatert og funksjonelt for hele organisasjonen.

Integrert med CleanPilot

Jonathan Clean er laget for å støtte CleanPilot- nettbrettløsningen for renholderne. Med hurtigeksport direkte fra Jonathan Clean er det vært enkelt å oppdatere renholdsplanene for hver enkelt bruker.

For de som har erfaringer med å printe ut tegninger og romlister, gir dette en enorm tidsbesparelse og en effektiv hverdag for den som er ansvarlig for ar renholdsplanene skal nå hvert renholdsområde og renholder.

Back to Top