DEMO
Ring oss for tilbud: (+47) 72 88 72 88 - E-Post: info@datec.no

Datec konferansen 2016.

1. - 2. NOVEMBER

Årets konferanse!

Årets konferanse vil by på er rikt program som egner seg for ledere på ulike nivå innen Renhold og FDV innen både privat og offentlig sektor. Programmet er lagt opp slik at både kunder og ikke kunder/ brukere og ikke brukere vil ha gode forutsetninger for stort utbytte av alle innslag i programmet.

Et variert utvalg av eksterne foredragsholdere vil belyse flere viktige tidsaktuelle tema for bransjen, og dele egne erfaringer. Datecs lansering av ny webportal, som muliggjør effektiv oppfølging av renholdskontrakter mellom kunde og leverandør, vil være et sentralt tema. I tillegg vil flere av våre samarbeidspartnere bidra med nyheter og minimesse. Du vil møte Norges største miljø innen bruk av dataverktøy for renhold og får innblikk i deres erfaringer og nettverksarbeid.

Vi vil på det sterkeste anbefale konferansen for deg som er opptatt av:

  • Renholdsøkonomi
  • Dyktigjøring av renholderne
  • Bedre oppfølginsverktøy for renholdsdriften
  • Møte med andre som er engasjert i innovasjon og utvikling

Foredragsholdere

Anne Jensen

Direktør NHO Service-renhold

Anne Jensen har gjennom hele sin karriere vært engasjert i renhold og servicefaget. Etter 40 år i bransjen er hun fremdeles like engasjert i å bidra til å løfte bransjen videre både gjennom bedre fagoopplæring og renholdsfagets anseelse og viktighet. Som direktør for Renholdsbransjen i NHO Service, har hun ansvaret for å lede den den største arbeidsgiverorganisasjonen med nesten 150 medlemsbedrifter som representerer arbeidsgiveransvar for ca. 12 000 renholdere inn i en spennende fremtid med muligheter, utfordringer og moderne teknologi.

Nora Johanne Klungseth

Senior rådgiver, EY

Renholdsleveransen blir ikke bedre enn det det bestilles, eller blir den det? Norge er annerledeslandet i forhold til Europa når det gjelder outsourcing renhold. Det er ulike oppfatninger hva som er best, men uansett er det nødvendig å prøve forstå mekanismene knyttet til bestiller- leverandør kommunikasjonen i oppfølging av en Renholdsleveranse. Noen hevder at i det offentlige er det «bukken og havresekken», mens andre hevder at i det private er det prisen som er den dominerende og noen ganger i praksis eneste kriteriet for valg av leverandør. Hvordan virker mekanismene i praksis når det kommer til oppfølging av en renholdskontrakt i det private eller offentlige? Nora Johanne Klungseth er kjent for mange i bransjen for å tørre å gå foran gjennom sine modige valg på utdanning og yrkesvei innen renholdsbransjen og har bl.a. avlagt doktorgrad med en avhandling om hvordan kommunalt renhold organiseres og utøves.

Håkon Gissinger

Rådgiver i Rambøl

Dagens prosjekteringsprosess gir helt nye muligheter for helhetstankegang fra start til mål. Dette gjelder spesielt Renhold. Med moderne verktøy og riktig bestillerkompetanse er det mulig å hente mye allerede i planleggings og prosjekteringfasen av nye bygg. Håkon Gissinger er rådgiver i Rambøl og har vært engasjert med FM i ulike sammenhenger. Bl.a. Styreleder i Nordic FM, og styremedlem i NBEF + flere år som komitemedlem i FM-komiteen til Norges Standardiseringsforbund) Han sitter tett på et miljø der det gis råd og prosjekteres bygg for 100-vis av millioner hvert år. Han gir oss et innblikk i hvilke muligheter han ser for at renhold kan inkluderes bedre i disse prosessene og hvilke muligheter vi bør ta som bransje.

Stein Guldbrandsen

Seksjonsleder, Samferdsel og Teknisk – Fagforbundet

Stadig flere kommuner og arbeidsgivere står overfor utfordringer på å optimalisere blant annet som følge av sammenslåinger og sentralisering. En oftere foreslått løsning på dette er konkurranse- utsetting av renhold. Stein Guldbrandsen er seksjonsleder i Seksjon Samferdsel og Teknisk i Fagforbundet og har ansvaret for motivere å sine 10 000 tusen renholdere (medlemmer) til å se muligheter i en tid med endringer i den offentlige sektor. Fagforbundet arbeider blant annet aktivt blant sine medlemmer og deres arbeidsgivere for å motivere til å investere i opplæring, effektivt arbeidsutstyr og teknologi. Kvalitetsrenhold med NS INSTA800 er også et av satsingsområdene Fagforbundet jobber med. Budskapet er: OPPDATER DERE, IKKE SETT BORT RENHOLDET

Bodil Langsrud

Seksjonsleder, Oslo Kommune

Seksjonsleder Bodil Langsrud i Oslo kommune er utdannet husøkonom med lang erfaring innen renhold (tidligere jobbet i private byrå og i hotell). Hun har nå ansvaret for 110 tjenestesteder fordelt på 40 renholdere og 3 arbeidsledere i bydelene Alna og Stovner. Hun har siden INSTA 800 ble lansert, vært skeptisk til et system hun har vurdert som krevende å implementere og gjennomføre. Erfaringen hun har nå etter å startet å innføre i Oslo kommune er helt annerledes enn hun fryktet. Forskjellen heter CleanPilot!

Cathrin Hansen

Renholdsledec – Rana Kommune

Rana kommune har i løpet av ett år halvert sykefraværet. Renholdsleder Cathrin Hansen forteller om hvilken omstilling og tiltak som er gjennomført for å lykkes, og hvordan CleanPilot har vært et av de viktige tiltakene for å forenkle kommunikasjonen, og skape bedre trivsel og tryggere for. Cathrin Hansen har bl.a. lang erfaring renholdsbransjen , også fra privat sektor og har hatt god nytte av denne som renholdsleder i Rana kommune.

Charlotta Moore og Pia Hedman-Modig

Sodexo er et av de større renholds- og serviceleverandørene i Europa. Sodexo har også vært vår første samarbeidspartner utenfor Norge som har satset på CleanPilot. De valgte å satse på bruk av CleanPilot hos en stor og viktig kunde. Etter 6 måneders prosjekt sitter de med spennende erfaringer om hvordan renholdere, ledere og kunde erfarer CleanPilot, og de har besluttet seg for å satse på CleanPilot i full skala hos kunden. Hør Charlotta Moore og Pia Hedman-Modig, henholdsvis Systemspecialist Städ Service Operation Nordics og Project Manager Operational Development i Sodexo Sverige, fortelle om erfaringene.

Programinnhold

Tirsdag 1. november Onsdag 2. november
Kl. 0930 – Registrering
KI. 1000 – Velkommen
Kl. 1005 – Åpning av konferansen
Kl. 1020 – Presentasjon av Datec
Kl. 1040 – Lansering av det nye CleanPilot konseptet
Kl. 1100 – Pause
Kl. 1115 – Lansering av det nye CleanPilot konseptet forts.
Kl. 1200 – Pause
Kl. 1215 – Tema v/Nora Johanne Klungseth
Kl. 1245 – Lansering av CleanPilot express
Kl. 1300 – Lunsj
Kl. 1400 – Tema v/Håkon Gissinger
Kl. 1430 – Tema v/Stein Guldbrandsen
Kl. 1500 – Pause og Innsjekk
Kl. 1530 – Datec Nettverksgrupper
Kl. 1550 – Lansering av ny samarbeidspartner
Kl. 1615 – Samarbeidspartnernes/minimesse
Kl. 1930 – Aperitiff i foajeen utenfor konferansesalen
Kl. 2000 – Festmiddag i konferansesalen
Kl. 0900 – God morgen, Kom i gang!
Kl. 0920 – Lautus prosjektet
Kl. 0950 – Tema v/Bodil Langsrud
Kl. 1010 – Pause
Kl. 1025 – Tema v/Cathrin Hansen
Kl. 1100 – Tema v/Charlotta Moore og Pia Hedman-Modig
Kl. 1130 – Lunch
Kl. 1230 – Tegninger, enda viktigere i framtide
Kl. 1300 – Nettverktgrupper- Produktinfo – Minimesse
Kl. 1430 – Oppsummering av konferansen – Hva nå?
Kl. 1500 – Avslutning, vel hjem

Meld deg på her     Last ned program

En stor suksess i 2015

150 mennesker fra mange ulike organisasjoner og Datecs samarbeidspartnere var samlet på Radisson Blu Gardermoen 3.-4 november 2015. Og evalueringene fra deltakerene var entydige. Dette ble en suksess!

94% av deltakerne var meget fornøyd eller fornøyd med å ha deltatt på Datec -konferansen 2015. Både Kunder og ikke-kunder var samstemt på dette.

Les mer om Datec konferansen 2015 her

Se høydepunkter og videoeintervjuer fra 2015 konferansen

Back to Top
X