I høst fikk vi gleden av å ta imot vår nye kollega, Marthe Midtlyng. Hun bekler nå vår nyopprettede stilling som prosjektleder, og har fått ansvaret for å håndtere vår implementerings- og prosjektstrategi. 

For deg som kunde betyr det enda bedre støtte for oppstart og gjennomføring av nye prosjekter i CleanPilot. Marthe vil blant annet hjelpe til med å koordinere og legge til rette for: 

  • Gode prosesser når dere ønsker å etablere nye prosjekt i CleanPilot 
  • Organisering av opplæring og kompetanseprogram med vår nylansering CleanPilot Academy 

Internt i Datec vil dette bety en enda bedre koordinering og basis-kompetanse når det gjelder struktur på styring av prosjekter. Dette er en kompetanse som allerede har blitt tatt godt imot av våre kunder, og noe vi mener vil bedre tilbudet fra oss i Datec ytterligere. Vi ser at flere og flere prosjekter blir mer omfattende og på tvers av avdelinger nå enn tidligere. Dette er svært positivt, men også noe som krever enda bedre struktur fra alle involverte.  

«I arbeidet med å komplementere vår Customer Success avdeling, har Marthe kommet inn og tatt tak allerede. Hun viser høyt engasjement, men ikke minst bidrar hun med struktur og fokus på løsninger», sier Yngve Resell Mo, Director Customer Success.  

Customer Success avdelingen har på kort tid doblet seg i antall mennesker, og det sterke fokuset vi har på kundene fordrer både god struktur, høy kompetanse og tilgjengelighet til kunnskap. Ansettelsen av en prosjektleder er derfor et ledd i arbeidet med å fordele ansvar på flere ulike ressurser. Dere vil derfor møte mennesker med ulike ansvarsområder, men med det samme fokuset – alle dere som er kunder av Datec og brukere av CleanPilot.  

«Marthe bidrar inn som et kinderegg for oss og kundene. Kundene opplever enda større trygghet i kjøps- og implementeringsfasen, Kunderådgiverne får tid til å spre enda mer kunnskap og hjelpe kundene og vi i Datec kan levere en enda bedre tjeneste totalt sett. Slik markedet har utviklet seg de siste par årene, så ser vi at det å styre prosjekter med en stø hånd er en forutsetning for å lykkes med vårt løfte om kundesuksess», sier Resell Mo videre. 

Marthe kommer til Datec med erfaring fra salg og leveranse og har jobbet med flere større prosjekter, senest i Telia. Hun er bosatt sammen med sin samboer på Lundamo i utkanten av Trondheim og har tilhold på vårt hovedkontor. Hun er tidligere aktiv handball- og fotballspiller og jakter nå fart og spenning på vinterstid gjennom å være ambassadør for Polaris Scandinavia. På grunn av sistnevnte har hun allerede fått ansvar for vår neste firmatur vinterstid, vi gleder oss. 

Mange har allerede fått gleden av å møte Marthe, og vi gleder oss til å la enda flere bli kjent med henne. Vi håper å møte flere av dere på Bygg Ren Verdi, da hun vil bli med et stort Datec-team og bidra med sin kunnskap. Kom gjerne innom og slå av en prat 😊