Det er stadig flere som får opp øynene for verdiene som kan høstes ved å bruke Cleanpilot-konseptet. Noen av våre nyeste kunder er Buskerud FK, Molde Eiendom, Oppland FK og Eigersund kommune. Vi fortsetter å vokse både i offentlig og privat sektor. Av våre nye kunder så er det forskjellig hva de har valgt å bruke oss til, men vi ser at konseptene Express og Express+ stadig blir mer populære. I disse to konseptene tar vi oss av planlegging i tillegg til å klargjøre tegningene for CleanPilot. Det gjør at tiden fra en velger oss til en faktisk er i gang med CleanPilot ute hos renholderen knappes ned betydelig! I Express+ tar vi i tillegg og vedlikeholder tegningsbasen for kunden i Jonathan Clean etter avtalt frekvens.

I bunn for CleanPilot konseptet ligger Jonathan Clean som ER det kraftigste planleggingsverktøyet for renholdsplanlegging på markedet. Noen kunder ønsker å vedlikeholde sine egne tegninger samt å planlegge for CleanPilot selv og dette er selvfølgelig mulig.

Les mer om våre digitale løsninger her og ta gjerne kontakt med oss for en CleanPilot demo.