Oppland fylkeskommune bruker CleanPilot på alle sine skoler og er den første kunden i Norge som rullet ut CleanPilot Plan for sine renholdsledere. Renholdsrådgiver i Oppland FK, Phetcharat Charoensriumang har etter at hun startet gjort et stort løft på digitalisering og ønsker være langt fremme med å bruke digitale verktøy som en naturlig del av renholderens hverdag. 

Hver høst har renholderne i Oppland fylkeskommune en to dagers fagsamling for alle renholdere. Tema for samlingene spenner over alt fra motivasjon, konflikthåndtering, ergonomi, organisering, kjemikaliebruk, maskinbruk mm, og selvfølgelig digitalisering. 

I år var samlingen lagt til Trondheim og flere leverandører var invitert til å lage en minimesse for renholderne og renholdslederne som kom til Datecs hjemby. Dette stiller vi selvfølgelig opp på, det er viktig at våre kunder lykkes med digitalisering og vi hjelper gjerne til med å vise våre produkter og gi råd og tips. 

I løpet av noen hektiske timer hadde vi godt besøk på vår stand og for oss i Datec er det morsomt å diskutere/demonstrere CleanPilot konseptet for renholdere og renholdsledere som har det som daglig verktøy. Mange tips ble mottatt og mange råd ble utdelt. 

Oppland fylkeskommune er i prosess med å bli sammenslått med Hedmark fylkeskommune til Innlandet fylkeskommune. Til fagsamlingen var derfor alle renholdere/renholdsledere i Hedmark FK som også hadde mulighet invitert. Hedmark bruker i dag et annet system for renholdsplanlegging/drift så blant Hedmarkingene var interessen stor for å se hva CleanPilot konseptet innebærer i hverdagen. Tilbakemeldingene etter demonstrasjonen var udelt positive i forhold til enkelhet og mulighetene for registrering av ekstraarbeid og avvik på en enkel måte. Det ble også godt mottatt at renholdslederen enkelt kan rapportere og behandle ekstraarbeid og avvik i webportalene 

Vi takker Oppland fylkeskommune for invitasjonen og håper at resten av fagsamlingen også var en suksess.

Ta gjerne kontakt med oss (gisle@datec.no) dersom du ønsker at vi skal delta på deres arrangementer.