Nå er flertallet av norske fylkeskommuner inne som brukere av Datecs verktøyskiste for god renholdsplanlegging og renholdsdrift. Siste skudd på stammen er Rogaland Fylkeskommune som i samarbeid med oss har planlagt og eksportert to av sine bygg til CleanPilot GO. Directportal for renholdsledere er satt opp og nå legges det plan for å dele ut Valuebrukere til ansvarlige «kunder» på byggene.

Datec ønsker lykke til med oppstarten og gleder oss til at Rogaland kan hente ut merverdien som god renholdsplanlegging/styring gjennom CleanPilot muliggjør.

Les mer om våre digitale løsninger her.