Lover enklere arbeidsdager til både renholder og renholdsleder.

Datec og N3 tilbyr begge løsninger som skaper positiv digital endring i renholdsbransjen, og da særlig i form av ny teknologi for behovsprøvd renhold. 

Mulighetene for smartere renhold blir nå enda bedre når N3smart sensorsystem for renholdssoner er integrert i CleanPilot, som er Datecs digitale renholdsplattform. 

N3 sine renholdssoner blir dermed enklere å bruke for selskapets felles kunder, og Datec kommer nærmere ønsket om å tilby verdens mest komplette digitale løsning for renhold.  

– N3smart er det første sensorbaserte tredjepartsystemet som integreres med CleanPilot Connect. Det er en merkedag, og det viser hvilke spennende utsikter som er i vente i renholdsyrket, sier Jørgen Sannesmoen, administrerende direktør i Datec.

Først i verden

Entusiasmen deles av gründer og daglig leder i N3, Dag Hognerud. 

– Her gjør vi noe stort ut av noe som er ganske enkelt. Det skal hjelpe kundene utføre renholdet enda bedre, raskere og smartere, sier Hognerud.

Han fremhever at, så vidt N3 og Datec vet, dette er første gangen en slik integrasjon gjøres i renhold. 

– Våre løsninger skal gi bedre inneklima og gjøre klart for behovsstyrt renhold i alt fra barnehager og skoler til kontorer. Datec har det beste systemet for renholdsplanlegging vi har sett, og det er gøy at vi sammen bidrar til bedre arbeidsdager for de som planlegger- og utfører renhold, sier Hognerud.

N3 har samarbeidet med Norges Astma og Allergiforbund i over 20 år, for å få faglig ekspertise for å fjerne smuss og forurensing fra innemiljøet. Med tanke på at hvert fjerde barn og ungdom plages av en eller annen form for luftveislidelse, er N3s konsept med renholdsoner og N3smart kritisk for å sikre at fukt og skitt blir stoppet og fjernet fra renholdssonene i inngangspartiet. 

Digitaliserer renholdsbransjen

Datec CleanPilot er navet som tar digitaliseringen inn i renholds-yrket, på en måte som gjør at arbeidsdager oppleves mer spennende og givende.

– Det er mange former for maskiner og roboter på vei inn i renholdsyrket, og sensordata fra disse kan forbedre oppgaver knyttet til renhold og styrking av smittevern. Ved at renholdere slipper å ha en app for alle systemer og maskiner, men får alt i CleanPilot, vil også stoltheten i yrket stige til nye høyder, mener Sannesmoen.

Utsagnet støttes av Hognerud som mener at sensorstøttet renhold vil bli en standard i bransjen.  

– Dette er kun starten på en stor og spennende endring. Det vil brukes sensorer over alt i bygget; på maskiner, og for å måle luftkvalitet, temperatur og bevegelser. Sensorikk løser oppgaver automatisk slik at man ikke lenger er så avhengig av at mennesker trykker på knapper og registrerer oppgaver. Disse dataene gir stor verdi i renholdssystem som CleanPilot, sier Hognerud. 

Slik fungerer N3smart sammen med CleanPilot

Systemet CleanPilot Connect samspiller med små sensorer, slik at renholderne og øvrig personell får fullstendig oversikt over hva som trengs, når det trengs og hvor det trengs. Med N3smart integrert med CleanPilot vil sensorer på renholdsmaskinene og i renholdssonen automatisk sende varsler til CleanPilot Connect, slik at det registreres hva som er gjort, og når. Dermed får renholdsleder trygghet for at alt registeres i CleanPilot, og risikoen forsvinner for at renholder glemmer å huke av på sjekklister. Renholdsleder får automatisk oversikt over alle gjøremål og oppgaver i renholdsplanen. Registrering av faktiske data om hvor mye tid som brukes til oppgaver gjør at fremtidige planer kan utformes basert på fakta fremfor antagelser. I tillegg vil renholder og renholdsledere få færre system å forholde seg til. 

Vil du vite mer om hvordan dette kan skape verdi for deg og din bedrift? Meld deg på vårt webinar og/eller last ned faktabrosjyren for å lære mer.