På en dag i mars endret Norge seg på en måte som mange og de fleste av oss ikke tidligere har opplevd. Fra et retroperspektiv har det gitt oss mange gode erfaringer, og noen av disse håper vi å kunne formidle også til dere. 

Vi har vært heldige å ha arbeidsoppgaver å stå opp til hver dag gjennom koronaperioden, men en annerledes hverdag har i tillegg gitt oss muligheten til å utforske nye muligheter. Derfor en kjapp oppdatering fra vårt ståsted: 

  • Vi har utviklet et helt nytt og digitalt kurstilbud. Dette har så langt blitt svært godt mottatt, og tilbakemeldingene en entydige – dette fungerer utrolig bra! Vi kommer snart med en egen artikkel på dette hvor vi får høre mer fra en av kundene våre som har vært gjennom kursløpet og hvilke erfaringer de har gjort seg.   
Digital kurs i gang med kursholder Tore Skaret
  • Vi har bistått i arbeidet med å hjelpe kundene med å etablere smittevernsplaner i CleanPilot. Mange av våre kunder har behov for å kunne dokumentere at de nye og tilpassede renholdsplanene blir fulgt, for at skoler, sykehus og andre offentlige bygg kan åpne og holde åpent på forsvarlig vis. Her har enda flere enn tidligere fått oppleve de store mulighetene i CleanPilot og benyttet seg av disse. 
Eksempel av en smittevernsplan i CleanPilot Plan

Selv har vi også lært mye om egen arbeidshverdag og mulighetene som de digitale hjelpemidlene kan gi oss: 

  • For å enda bedre kunne holde avstanden nede mellom kollegaer i Oslo og Trondheim har vi korte og hyppige status- og arbeidsmøter. Dette har gitt oss en helt annen dynamikk enn vi hadde og kanskje ville hatt i fremtiden.  
  • Gjennom vår digitale plattform, Office 365 har denne perioden gitt oss muligheten til å utforske flere av de ulike verktøyene som plattformen byr på. Det har igjen åpnet øynene våre for nye måter å tenke og jobbe på, og enda flere verktøy er lagt i verktøykassen. Dette håper vi kommer deg til gode, gjennom enda bedre mulighet til rådgivning via skjerm. 

Vi kan anbefale en digital oppdatering på bruken av CleanPilot for de som ønsker det, så kontakt oss gjerne for en direkte avtale. 

Til slutt, går du med tanker om å utvide bruken av CleanPilot, så er du hjertelig velkommen til å benytte denne perioden ekstra godt til det formålet også. Vi hjelper deg mer enn gjerne med å utvide bruken av CleanPilot for en enda mer oversiktlig renholdshverdag!