Mange spennende konferanser både i Norge og nabolandene er allerede planlagt i 2019.

En av disse er Städbranschen Sveriges første store konferanse- og opplæringsdag med fokus på ledelse i renholdsbransjen, “Hållbart ledarskap i städbranschen” som gjennomføres 23.-24. mai, 2019. Temaet og konferansen er relevant også for ledere i den norske renholdbransjen.

Jørgen Sannesmoen, CEO i Datec, deltar som foredragsholder med et spennende innlegg som har fått tittelen “Bærekraftig ledelse med digitale briller”. Han kommer til å snakke om opplevelsen av hvordan implementeringen av digitale verktøy påvirker lederskap i organisasjoner og hvor lett vi glemmer at det er vi ledere som styrer teknologien og ikke teknologien som styrer oss. Den største utfordringen er ikke i teknologi, men hvordan vi skal utvikle oss som leder sammen med teknologien.

Les mer om konferansen på nettsiden til Städbranschen Sverige her.