Her er en flott artikkel i Fagbladet som omhandler en av våre kunder, Sykehuset i Østfold, Kalnes. Her får vi et innblikk i hvordan Covid-19 har påvirket hverdagen til renholderne på sykehuset og hvordan digitale verktøy som CleanPilot har effektivisert og lettet hverdagen.

Artikkelen fremhever viktigheten av renhold som har blitt mer synlig nå ift Covid-19. Fra å være en nær usynlig yrkesgruppe blir de nå sett og verdsatt.

Vi i Datec heier på alle renholdere, og mener at de fortjener all mulig ære for den viktige jobben de gjør!

Foto: Fagbladet

Les hele artikkelen i Fagbladet sine sider