Datec Awards 2018

Hvert år deler Datec ut prisen til Årets Ambassadør. Prisen går til den/de som på en særs god måte fremmer bruken, og synliggjør verdien av Datecs produkter. Årets Ambassadørpris gikk til Buskerud FK representert ved Rujira Coles, renholdssjef i BFK Eiendom. Prisen ble delt ut på DK18.   Prisutdeling av Årets Ambassadørpris på DK18  … read more →