Oslo Legevakt – Hvordan kan god smitteberedskap bli lett tilgjengelig?

Krav til trygge lokaler Oslo Legevakt tar årlig imot ca 205 000 pasientbesøk. Team Renhold er den avdelingen som står i frontlinjen når det gjelder å sikre trygge lokaler for både ansatte og pasienter. Samfunnet er avhengig av en effektiv legevakt som kan betjene og være mottak for personer med ulike… read more →