Datec deltar på svensk renholdskonferanse med fokus på lederskap

Mange spennende konferanser både i Norge og nabolandene er allerede planlagt i 2019. En av disse er Städbranschen Sveriges første store konferanse- og opplæringsdag med fokus på ledelse i renholdsbransjen, “Hållbart ledarskap i städbranschen” som gjennomføres 23.-24. mai, 2019. Temaet og konferansen er relevant også for ledere i den norske… read more →