Vi i Datec ønsker å forsikre oss om at du som kunde vet at det er mye vi kan hjelpe til med, gjennom CleanPilot. Alt fra det enkle til det litt mer krevende. I Datec strekker vi derfor ut vår digitale hånd, og stiller gjerne opp på det du utfordrer oss på.

Korona-situasjonen skaper utfordringer de fleste ikke var forberedt på, og renhold er blitt viktigere enn noen gang (Vi er glad for at renhold endelig er regnet som en samfunnskritisk funksjon!). Gjennom kundedialog med mange av dere den siste uka, har vi fanget opp at behovene er både mange og varierende. Som CleanPilot-bruker, har du mange fordeler og muligheter til å kunne løse utfordringene effektivt og enkelt:

 • Du kan enkelt lage nye og oppgraderte planer med nye oppgaver og rutiner (f.eks smitte, desinfeksjon)
 • Du har digitale renholdere som gjør at det er enkelt å distribuere oppdateringer og nye planer raskt til alle medarbeiderne dine.  
 • Du kan benytte effektive kanaler for kommunikasjon fordi du har en digital organisasjon som blant annet bruker Ipader (Chat, Facetime eller digitale gule lapper) i sitt arbeid. Digital ledelse gir gode muligheter for å peke retning og skape trygghet når omstendighetene endrer seg og vi ikke kan møtes fysisk.
 • Du kan skape trygghet gjennom effektiv dokumentasjon, fordi renholderne dokumenterer arbeidet sitt. Det sikrer at alle vet hvilke på hvilke tidspunkt driftskritiske oppgaver er utført i de ulike rom. Både leder og medarbeider har oversikt, og ikke minst får brukerne av bygget trygghet for at oppgavene er gjennomført.
 • Du kan enklere sikre at nye medarbeidere og vikarer får det rette fokuset, og de riktige arbeidsplanene, med en gang.

Her er noen av de behovene vi har fanget opp, og som vi kan hjelpe deg med når du tar kontakt:

Oppgraderte renholdsplaner med smittevask og desinfeksjonsvask

Nye rutiner og fokus på desinfeksjonsvask og smittevask gjør det nødvendig å oppdatere arbeidsskjema, arbeidsbeskrivelser og renholdsplanene CleanPilot. Med CleanPilot kan du effektivt distribuere disse til renholderne, slik at du kan sikre deg at de nye planene og rutinene følges og at du får det dokumentert. Våre kunderådgivere kan hjelpe deg å løse dette på ulike måter avhengig av hvordan du har bygget opp renholdsplanen i CleanPilot. Dette behøver ikke å ta lang tid hvis man velger å gå for de enkle løsningene.

Alternative planer med redusert bemanning

Situasjonen hos mange av dere krever alternative arbeidsplaner med redusert bemanning. Noen av dere har medarbeidere i karantene eller ønsker å sikre dere en minimums arbeidskapasitet fremover (enkelte har sendt halvparten av renholderne hjem og rullerer for å sikre at alle ikke blir smittet samtidig). Dette krever justerte arbeidsplaner som passer til både bemanning og justerte arbeidsoppgaver. Våre kunderådgivere kan effektivt gi tips eller hjelpe dere med å lage nye arbeidsplaner, som tar hensyn til dette gjennom bruk av CleanPilot.

Effektiv kommunikasjon til og med medarbeiderne

Ikke alle er klar over hvilke effektive verktøy for kommunikasjon som finnes i CleanPilot, eller har tatt de i bruk. Nå er kanskje tiden inne.: 

 • Facetime: Med Facetime aktivert i CleanPilot, kan du effektivt kommunisere gjennom videostrøm med dine medarbeidere på Ipaden. Denne kommunikasjonsformen gjør at du som leder kan sikre bedre kontakt med dine medarbeidere gjennom visuell digital kontakt. Det blir oftere enklere å forstå hverandre når man ser hverandre eller hvilken situasjon renholderen er i. 
 • Chat: CleanPilot har en innbygget chat som sikrer effektiv internkommunikasjon. Her er det enkelt å utveksle meldinger og beskjeder ved å sette opp ulike gruppedialoger. Dette er et flott verktøy for sikre hyppig dialog med sine medarbeidere og sørge for at beskjedene faktisk kommer frem og blir lest. F.eks kan du starte dagen med en kort oppdatering om situasjonen der du kan være sikker på at alle dine medarbeidere leser og kvitterer. Chaten er også effektiv for gruppekommunikasjon renholderne imellom, og sikrer at den enkelte i teamet raskt får beskjeder når det er endringer eller behov. 
 • Digitale gule lapper: CleanPilot gir deg som arbeidsleder mulighet for å sikre at kritisk informasjon knyttet til enkeltrom kommer helt frem til medarbeideren på riktig tidspunkt. På den måten kan du være sikker på at den viktigste informasjonen blir fanget opp uansett hvilken medarbeider som kommer til rommet.

La våre kunderådgivere hjelpe deg å komme i gang!

Effektiv håndtering av vikarer eller medarbeidere som er nye på et område/bygg 

Situasjonen krever at mange av dere er avhengig av å benytte vikarer eller medarbeidere som ikke normalt utfører renholdet på et område eller et bygg. For å sikre at disse får effektiv hjelp til å ha fokus på riktige oppgaver og komme raskt i gang, er CleanPilot Go et uvurderlig verktøy. Våre kunderådgivere kan veilede på mange områder ved å:

 • Opprette vikarbrukere og få koblet de på rette områder
 • Justere arbeidsområdene i forhold til bemanning og kapasitet
 • Gi råd eller bistå med effektiv opplæring gjennom CleanPilot´s e-læringsstøtte
 • Komme med råd om hvordan de nye medarbeiderne effektivt kan støttes og følges opp 

Skap trygghet med god dokumentasjon. Vær transparent med kunden!

God dokumentasjon er viktigere enn noen gang. Både eiere og brukerne av bygget ønsker trygghet for at desinfeksjonsrenhold og smitterenhold er utført på riktig rom til riktig tid. Med nye medarbeidere som skal arbeide etter nye rutiner og kanskje sammen i nye team, er det nødvendig å skape trygghet for at rom ikke blir glemt av. CleanPilot kan bidra med trygghet både internt og eksternt. Våre kunderådgivere kan vise deg hvordan du som arbeidsleder kan få god oversikt over dette i CleanPilot, slik at du løpende kan skape trygghet for brukerne av bygget. Med CleanPilot Direct har vi rapporter og oversikter som gjør det enkelt å følge opp både den totale leveransen, samt smitte -og desinfeksjonsrenhold. 

Vi kan også hjelpe deg med å sette opp kundeportalen CleanPilot Value til dine kunder/brukere (web-innlogging med vanlig nettleser), slik at du enkelt kan gi de løpende oversikt over smitterenholdet. Det tar bare et par minutter å sette opp og distribuere en slik kundeportal. Ikke nøl med å ta kontakt!

Skulle det være andre behov og utfordringer du trenger hjelp til, så er du selvsagt også hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Vi er her for deg!