(Fra Venstre i bildet: Daglig Leder Datec AS, Jørgen Sannesmoen. Leder i NFSR, Hanne Rud. OUS HF Nina Trogstad Nikolaisen)

Datec vant bransjeprisen 2013 til NFSR (Norsk Forening for Service og Renhold, www.nfsr.no) , sammen med Oslo Universitets Sykehus for utvikling av CleanPilot. Prisen ble overrakt på Årskonferansen den 26.mars.

I tildelingen står det bl.a.

«For deres arbeid gjennom flere år, med utvikling av systemet CleanPilot. Innsatsen og resultatet bidrar på mange måter til en positiv utvikling av bransjen»

Datec og OUS synes begge det er en stor ære å få prisen, og har fått svært mange positive kommentarer både fra representanter for leverandører, byrå og offentlige org.

Det å utvikle dataverktøy for renholdsbransjen, og spesielt med fokus på renholderen, har vært spennende, men også utfordrende, og krevd langsiktighet og tålmodighet.

Vi er begge enige om at samarbeid og felles engasjement har vært blant de viktigste suksessfaktorene. Ingen av oss ville klart det alene med det resultatet vi har oppnådd.

Vi vil rette en stor takk til styret i NFSR, som anerkjenner både innsatsen og resultatet av det vi har gjort. Vi håper dette vil inspirere til økt innovasjon og nytenkning i en spennende bransje.