Hvert år gir Datec en julegave i form av et økonomisk bidrag til en eller flere organisasjoner som fortjener en annerkjennelse og støtte for viktig samfunnsarbeid med fokus på hjelpe enkeltmennesker til en bedre hverdag.

I år har vi valgt å gi våre julegaver til Kirkens Bymisjon, Gratisbutikken Te&Tøy og Hjelp mæ å hjelpe i Trøndelag:

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Kirkens Bymisjon inviterer alle som opplever julen som en tung tid inn til et adventsmåltid med fellesskap og varme.

Gratisbutikken Te&Tøy

Hos Gratisbutikken Te&Tøy kan alle som av ulike grunner strever med å få endene til å møtes, få gratis klær og sko. Gratisbutikken på Sluppen er også en møteplass, som blant annet bidrar til integrering av flyktninger, både gjennom sosiale arrangement og informasjon om aktiviteter og tilbud, samt involvering i butikkdriften og lagerdugnader. 

Hjelp mæ å hjelpe

Et team frivillige som gjennom hele året gir nødhjelp til økonomisk vanskeligstilte for å skaffe seg mat og husholdningsartikler, klær, utstyr og opplevelser.

Med ønske om en magisk jul for alle!

Fra alle oss i Datec AS