Ring oss for tilbud: (+47) 72 88 72 88 - E-Post: info@datec.no

Jonathan FDV.

Tegningsbasert FDV-system

Effektiv hjelp til mange bruksområder

Med Jonathan FDV får brukerorganisasjonen raske resultater og hurtig oversikt over eiendomsmassen. Løsningen tilbyr enkle og effektive prosedyrer for innlegging/integrering av FDV-dokumentasjon, tegninger og kartunderlag enten fra digitale formater eller papirgrunnlag.

  • Eiendomsbok
  • Digitalt tegningsarkiv
  • FDV-dokumentasjon
  • Arealadministrasjon
  • Leieadminstrasjon

  • Branntegninger
  • Tilstandsanalyse

  • Planlagt vedlikehold
  • Tilstandsanalyse
  • Vedlikeholdsplaner
  • Budsjett

  • Renholdsplaner
  • Renholdskalkyler
  • Driftsplaner

  • Utendørsobjekter og arealer m/Kartregistrering

Uansett bruksområde møter brukeren et unikt grafisk grensesnitt basert på pek og klikk, som gjør det enkelt å lære uansett forkunnskaper.

Ett tegningsarkiv – enkel i bruk for mange

Jonathan FDV gjør det enkelt for organisasjonen å organisere i ett tegningsarkiv. Har du orden på eksisterende tegningsarkiv i Autocad eller IFC, kan Jonathan koble seg på dette slik at du slipper å endre rutiner, ansvar og kompetanse. Har du tegningsarkiv bestående av mange ulike standarder og formater kan Jonathan enkelt hjelpe deg å få organisert dette i ett samlet arkiv.

Med Jonathan FDV er du ikke avhengig av andre DAK- system dersom du ikke har dette fra før, fordi Jonathan FDV inneholder brukervennlig DAK-funksjonalitet, som er spesielt godt egnet for bearbeiding av FDV-tegninger. Med enkle verktøy kan brukeren slette/flytte/tegne vegger, dører, etc. slik at romarealene oppdateres automatisk. Tegnefunksjonaliteten i Jonathan gir brukeren mange muligheter til å fremstille arealtyper og bygningsobjekter med skravur og farger, noe som gjør tegningen kan kommunisere effektivt til mange ulike brukergrupper.

Tegneverktøyet har også effektive verktøy for arbeid med situasjonskart og utendørsplaner.

Jonathan sin tegnemodul kan selvfølgelig kommunisere effektivt med både Autocad og IFC.

Back to Top