Avdelingssjef for renhold, Birgit Moen, har det overordnede ansvaret for til sammen 200 renholdere ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Syv seksjonsledere og en renholdskoordinator rapporterer til henne. Moen vet å satse på de ansatte, enten det er snakk om nytt og moderne utstyr, renholdsmaskiner eller andre løsninger. Da hun fikk anledning til å være med i prøveprosjektet i regi av Oslo Universitetssykehus (OUS) var hun ikke sen om å melde seg på.

Moen hadde fra før av hørt mye bra fra renholdere som hadde prøvd ut dette på OUS på konferansen til Norsk Forening for Service og Renhold. Hun ble imponert over det de fortalte. Samtidig la hun inn søknad for investeringer for 2014…

Les hele artikkelen på tadel.no sine sider