I løpet av de siste par månedene har vi gjennomført Nettverkssamlinger over to dager for alle våre syv nettverksgrupper. Totalt har det deltatt ca 85 personer på de ulike samlingene. Dette er vi utrolig stolte av, og vi setter stor pris på det engasjementet vi opplevde over hele landet. Vi ønsker også å rette en stor takk til de som bidro til å arrangere Nettverkssamlingene.

Det er selvfølgelig interessant å høre hvordan alle opplevde deltakelsen, og for å få innspill til den videre satsningen på Nettverksgruppene. Vi gjennomførte derfor en evaluering og her kommer en liten oppsummering av denne.

Når vi spurte om kommentarer fra første dag?

Informativt og lærerikt. Ble nyttige diskusjoner

 

Når vi spurte om kommentarer fra Datecs presentasjon:

Ryddig, spennende, bra med en forklaring på de ulike «store» oppdateringene

Nytting at man kan spørre direkte ved ting som presenteres.

Fikk mye kunnskap om systemet

 

Når vi spurte om verdien det gir at Datec tilbyr nettverksgrupper for sine brukere:

Det gir et bredere og bedre sammarbeid

Fin arena for å møtes og diskutere ulike problemstillinger som ikke ville funnet sted hvis ikke Datec dro det i gang. Veldig nyttig.

 

Når vi spurte om verdiene de opplevde ved å delta på nettverkssamlingene?

Kjekt og nyttig og dele erfaringer , tips , råd og lærdom

Bli kjent med andre, erfaringsutvekslig, lett å ta kontakt utenom samlinger hvis behov.

 

Takk til alle som deltok i evalueringen og for deres innspill!

Flere av gruppene har sin neste samling i mai/juni og alle gruppene har også blitt enige om å delta på Datec konferansen 2018. Klikk her for å komme til nettsiden for konferansen.

-Ønsker du å ta del i din nettverksgruppe? Ta kontakt med Gisle på gisle@datec.no, så formidler vi kontakt videre inn mot de respektive gruppene.

Her kommer et par bilder fra samlingene: